Pàgina principal de Distribuïdora Rotger

ROTGER

Rotger és una empresa especialista en comercialització, distribució i logística de productes de gran consum des de 1927.

Oferim lideratge en el coneixement del mercat de consum balear, rapidesa i agilitat en la resposta a les seves necessitats, així com capacitat de gestió i assessorament.

Ens dirigim preferentment a detallistes com quioscs i papereries, estancs, llibreries, centres docents, empreses i institucions.

Els nostres valors són l'empatia i orientació al client, la iniciativa, el compromís i el treball en equip.

Ens diferenciem per relacions de "partnership” a llarg termini, un temps de resolució altament competitiu, relació qualitat / preu òptima i amb una cartera de serveis i productes extensa i heterogènia.

Entenem la nostra principal funció com la contribució amb el nostre alt coneixement del mercat de consum balear a que els nostres proveïdors i clients optimitzin el seu negoci.

ÀREES DE NEGOCI

periodicos valla_roja